Studio marwin je místo, kde hledáme řád ve světě barev a tvarů. Kde hledáme nové formy komunikace. Kde poznáváme nové materiály, kde vytváříme prostor. Místo, kde ke slovům řadíme myšlenky. Kde zkoumáme zákony viditelného. Svět, ve kterém nás vede intuice, pohání nás inspirace, kde se opíráme o tradice a vytváříme nové hodnoty. Myslíme i za své zákazníky a pomáháme jim v lepší orientaci. Chceme, aby byli neustále spokojeni. Tohle je náš marwin.

Prohlédněte si náš rozkládací staročeský lidový betlém a obrázkovou knihu pro děti a jejich rodiče o prérijních indiánech s rozkládacím táborem...

Studio Marwin CZ, s.r.o.

Malešická 2679/49, 130 11 Praha 3

tichy@studiomarwin.cz